Je bent niet tevreden?

Hier vind je belangrijke informatie over de wijze waarop wij met klachten omgaan.

WERTGARANTIE SE
T.a.v. de klachtenafdeling
Postbus 64 29
30064 Hannover

DUITSLAND

klachtenmanagement@wertgarantie.com

Vermeld in ieder geval je naam, contractnummer, omschrijving van de klacht en de gewenste oplossing. Daarnaast ontvangen we graag relevante documenten als facturen, foto’s enzovoort.
Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van je klacht een inhoudelijke reactie.
Ben je niet tevreden met de door ons geboden oplossing(en) dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

KiFiD

Het KiFiD doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden. Een klacht indienen bij het KiFiD kan alleen per brief. Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van je klacht en de reactie van WERTGARANTIE SE.

Dien de klacht in binnen drie maanden nadat WERTGARANTIE SE je een antwoord heeft gestuurd.
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Internet: www.kifid.nl

Tevens kun je je klacht aan het KiFiD voorleggen via het Europees ODR Platform
adviser

Heb je nog vragen? Graag helpen je mijn collega´s uit de klantenservice. 👩🏼‍💼️

Chat