Klachten­management

U bent niet tevreden?

Hier vindt u belangrijke informatie over de wijze waarop wij met klachten omgaan.

WERTGARANTIE SE
T.a.v. de klachtenafdeling
Postbus 64 29
30064 Hannover
DUITSLAND

klachtenmanagement@wertgarantie.com

Vermeld in ieder geval uw naam, contractnummer, omschrijving van de klacht en de gewenste oplossing. Daarnaast ontvangen we graag relevante documenten zoals facturen, foto’s enzovoort.
U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.
Bent u niet tevreden met de door ons geboden oplossing(en), dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

KiFiD

Het KiFiD doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden. Een klacht indienen bij het KiFiD kan alleen per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw klacht en de reactie van WERTGARANTIE SE.

Dien de klacht in binnen drie maanden nadat WERTGARANTIE SE u een antwoord heeft gestuurd.
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Internet: www.kifid.nl

Tevens kunt u uw klacht aan het KiFiD voorleggen via het Europees ODR Platform

WERTGARANTIE Service

Waar stuur ik mijn klacht naartoe?

Als u een klacht heeft omtrent uw verzekeringscontract, ons advies of onze service, kunt u het officiële klachtenformulier gebruiken.

Onze klachtenmanagement

Wat is een klacht?

Een klacht is elke geuite ontevredenheid met betrekking tot onze service of producten van WERTGARANTIE SE. Wij nemen uw klachten serieus en zo spoedig mogelijk op. 

Hoe kan ik een klacht indienen?

De gemakkelijkste manier om een klacht bij ons in te dienen is via ons klachtenformulier. Daar vragen wij om alle relevante informatie die wij nodig hebben om uw klacht te behandelen.

Naar het klachtenformulier

U kunt ons ook per post of e-mail bereiken. Ons adres is

WERTGARANTIE SE
Klachtenbeheer
Breite Straße 8
30159 Hannover, Duitsland
klachtenmanagement@wertgarantie.com

 

Welke informatie hebben wij nodig?

Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u ons de volgende informatie te verstrekken:

  • Uw contractnummer
  • Uw naam
  • Uw adres
  • Alle relevante informatie, zoals facturen, foto's, etc.
Hoe werkt een klachtenprocedure?

Afhankelijk van de manier waarop u de klacht heeft ingediend, zal deze binnen vijf werkdagen na ontvangst worden behandeld. U krijgt dan uiterlijk binnen vijf werkdagen schriftelijke feedback. Uw aanvraag zal worden behandeld door ons opgeleide team voor klachtenbeheer. Als de verwerking dan nog niet voltooid is, zult u daarover binnen de gestelde termijn bericht ontvangen.

Welke alternatieve mogelijkheden heeft u om een klacht in te dienen?

Het KiFiD doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden. Een klacht indienen bij het KiFiD kan alleen per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw klacht en de reactie van WERTGARANTIE SE.

Dien de klacht in binnen drie maanden nadat WERTGARANTIE SE u een antwoord heeft gestuurd.
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Internet: www.kifid.nl