Herroeping

Recht van Ontbinding

Ik ben erover geïnformeerd, dat ik het recht heb om mijn verklaring tot het sluiten van een verzekering schriftelijk te herroepen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de polis, de verzekeringsvoorwaarden, het productinformatieblad en deze mededeling (tijdig verzenden is voldoende) zonder opgaaf van redenen aan WERTGARANTIE SE, Breite Straße 8, 30159 Hannover, Duitsland of aan service.nl@wertgarantie.com. Reeds voldane premies worden op de kortst mogelijke termijn gerestitueerd, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de herroeping.