Disclaimer

WERTGARANTIE SE streeft ernaar op deze website juiste en volledige informatie ter beschikking te stellen. WERTGARANTIE SE aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van externe websites waarnaar deze site via hyperlinks direct of indirect verwijst en waarop WERTGARANTIE SE geen invloed heeft. Daarom doen wij hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van deze externe sites. Deze verklaring geldt voor alle links op onze websites die naar externe sites verwijzen en alle inhoud van deze externe sites.

WERTGARANTIE SE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de beschikbaar gestelde informatie te wijzigen of aan te vullen. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Voor vermenigvuldiging of verspreiding van de hier ter beschikking gestelde teksten en afbeeldingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van WERTGARANTIE SE vereist.

WERTGARANTIE SE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via www.wertgarantie.com is verkregen.

Alle verwijzingen en of (hyper)links op www.wertgarantie.com naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de website. Verwijzingen naar websites die niet door WERTGARANTIE SE worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Hoewel WERTGARANTIE SE uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, staat zij niet in voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.